Delen geeft Kracht
 
Geconfronteerd worden met borstkanker is een ingrijpende gebeurtenis.
Je wordt overvallen door de meest uiteenlopende gevoelens en een borstoperatie met eventuele nabehandeling roept vele vragen op.
 
Iemand ontmoeten die hetzelfde heeft meegemaakt kan zo'n deugd doen. 
Lotgenotencontact kan zoveel steun bieden.
 
Borst Vooruit werd opgericht door 'borstkankergenoten' die zelf veel kracht haalden uit het delen van ervaringen en wil deze mogelijkheid nu ook bieden aan andere lotgenoten.
 
We zijn er voor elk moment: als de diagnose net is gesteld, tijdens of na de behandeling maar evengoed pas maanden of jaren nadien.
 

VAN HARTE ONZE ALLERBESTE WENSEN VOOR 2019!
-------
VOLGENDE ACTIVITEIT  

Dinsdag 22 oktober 2019
Gezellige babbel met een knabbel en drankje
Het ideale moment om even wat 'bij te babbelen' met de lotgenoten en dit op onze vertrouwde locatie

Dinsdag 3 december 2019
Osteoporose: facts and myths
Infoavond met Dr Louis Van Praet, Reumatoloog in AZ Sint-Jan & AZ Groeninge

Dinsdag 28 januari 2020
Monoloog : Intimiteit en kanker
Dit wordt gebracht door Céline Broeckaert
'Vanavond wel schat 'met Marjoke Van Coillie
seksuologe bij groepspraktijk Connect

Inschrijven via inschrijfmodule op pagina 
'activiteiten' of door mail te sturen naar borstvooruit@gmail.com

   We verwelkomen jullie met een warm hart !!!