Dinsdag 20 oktober 2020

Hoe omgaan met geheugen- en concentratieproblemen 

Voordracht met Wim Schrauwen, diensthoofd medische psychologie UZ Gent


Dinsdag 1 december 2020

Het is maar een pilletje. Wie kan mijn medisch dossier zien?

Infoavond met Dr Femke Delporte, Gynaecologe te Sint- Lucas

Inschrijven